Protetik diş tedavisi nedir ?

Ağızdaki eksik diş sayısına ve yerlerine göre; bu eksiklikleri gidererek, ağız bütünlüğünü kazandıran, yalnızca estetik değil aynı zamanda çiğneme fonksiyonları, konuşurken sesleri düzgün çıkartabilme ve dişsizlikten kaynaklanan psikolojik problemleri de ortadan kaldırmayı hedefleyen diş hekimliğinin önemli ve büyük dallarından biridir.

Protez çeşitleri nelerdir ?

Protezleri genel olarak; sabit, hareketli ve implant üstü protezler olarak gruplandırabiliriz.

  • 1. SABİT PROTEZLER


  • seramik_kompozit_lamina_kuronlar5seramik_kompozit_lamina_kuronlar6
  • 2. HAREKETLİ PROTEZLERBütün dişleri çekilmiş, dişeti rahatsızlıklarına bağlı olarak dişlerin tümünü ya da bir kismi kaybetmiş hastalarda kayıp dişlerin yerine takılıp çıkarılabilen protezler kullanılmaktadır.Damak protezleri olarak da bilinen hareketli protezler; tam veya kısmi olarak iki farklı şekilde yapılabilmektedir.Tam protezler ağzında hiç dişi olmayan hastalarda, birebir ağız dokularından destek alarak dizayn edilen akrilik kaide ve dişlerden yapılan protezlerdir.Tam protezler özellikle tüm dişler çekildikten sonra ortaya çıkan dudakların içe doğru büzülmesi, yüzün alt kısmında içeri göçüklük ve yaşlı görünüm gibi estetik kaygıları da ortadan kaldırarak, hem çiğneme fonksiyonlarını geri kazandırır hem de estetik kaygılara son vererek hasta memnuniyeti sağlar.Kısmı hareketli protezler özellikle arkadaki dişlerin çekilmesi ile sabit protez ayağı olarak kullanılacak dişi kalmayan veya köprü yapılmasına imkan olmayacak kadar fazla diş eksiği olan hastalarda kullanılan, desteğini hem ağızda kalan dişlerden hem de ağız dokularından alan protezlerdir.Tam (damak) protezlerde metal görünüm olmadığı için estetik açıdan herhangi bir kaygı oluşturmazken kısmi hareketli protezler için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmayabilir. Kısmı hareketli protezler, dişlere metal bağlantı parçaları ile bağlandığından hastada estetik kaygı oluşturabilir. Bu problemi çözümü hassas bağlantılar kullanarak, dişlerle yapılan bağlantıları görünmez hale getirmektir.